Jaarverslag 2022

Jaarverslag Stichting Kunst&Co

Welkom op de digitale versie van het jaarverslag van Kunst en Co Uden. Deze pagina toont op interactieve wijze de inhoud van het jaarverslag 2022 van Kunst & Co. Dit jaarverslag komt het beste tot zijn recht op een Laptop of tablet.

Voor u ligt het jaarverslag over 2022 van Stichting Kunst & Co. Het is weer een omvangrijk verslag, meer veel informatie over alle activiteiten die we hebben uitgevoerd en over de organisatie zelf.

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit in de gemeente Maashorst. We geloven in de kracht van kunst en cultuur om mensen te laten groeien, met elkaar te verbinden en de samenleving een stukje mooier te maken. Daarom laten we alle inwoners van de gemeente op een laagdrempelige manier kennismaken met de vele facetten en de vele aanbieders die onze gemeente rijk is. We hebben drie aandachtsgebieden: het onderwijs, de vrije tijd en het sociaal domein. Maar ook tussen deze aandachtsgebieden komen veelvuldig cross-overs voor die het mogelijk maken dat mensen van diverse leeftijden, diverse achtergronden en diverse kernen elkaar kunnen ontmoeten en samen op kunnen trekken.

Vanaf deze plek vraag ik speciaal aandacht voor Xpress | Circle of Talent. Na een lange voorbereidingstijd zijn we in 2022 gestart met het uitrollen van het talentontwikkelingsprogramma. Al vanaf de start zijn nagenoeg alle basisscholen in de gemeente weer voorzien van een kunstprofessional die structureel kinderen in de groepen 4, 5 en 6 goede kunstlessen geeft. Het maakt nu niet meer uit, uit welk gezin een kind komt of naar welke school een kind gaat. Iedereen krijgt dezelfde kwaliteit lessen aangeboden. Daarmee wordt de kansenongelijkheid bij kinderen direct verkleind. We zijn dan ook ontzettend blij met de brede steun vanuit het onderwijs, maar ook van gemeente Maashorst én het bedrijfsleven in de gemeente. Alleen door samen te werken, krijgen we dit o zo belangrijke programma van de grond.

Als platform heeft Kunst & Co steeds de blik naar buiten gericht om zo op een proactieve manier verbindingen te leggen en samenwerkingen aan te gaan. We worden dan ook goed gevonden als sparringpartner, kenniscentrum en co-creator. We proberen elke keer weer nét dat stapje extra te zetten om een verrassend resultaat neer te zetten dat mensen verwondert. Niet voor niets is het dan ook dat een simpele vraag voor ondersteuning bij een expositie kan leiden tot een drieluik project waarbij onderwijs betrokken wordt, een wijkproject wordt ontwikkeld en een documentaire tot stand is gekomen met verhalen van oudere inwoners over het leven vroeger.

Wij hebben heel veel plezier beleefd bij de totstandkoming van die vele activiteiten in dit jaarverslag. Hopelijk beleeft u net zoveel plezier bij het lezen ervan!

Janneke van Summeren
Directeur-bestuurder Kunst & Co

Activiteitenoverzicht 2022

Kunst & Co heeft jaarlijks een uitgebreid activiteitenoverzicht. Naast de activiteiten voor en door leerlingen, cursisten en alle inwoners van de Gemeente Maashorst in het bijzonder, doen we nog veel meer op diverse terreinen

Onderwijs

 • Bemiddeling voor culturele activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Ondersteuning van Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers basisonderwijs) en Cultuurcoördinatoren (voortgezet onderwijs) op het gebied van taakinvulling, verkrijgen van draagvlak en inhoudelijk advies
 • Professionalisering van 11 ICC’ers binnen de gemeente d.m.v. de ICC basiscursus
 • Kennisdeling en ontmoeting voor leerkrachten en ICC’ers
 • Workshops en cursussen voor leerkrachten en ICC’ers
 • Productontwikkeling/innovatie zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Kunstkar concept en het Ontdeklab.
 • Uitvoering van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en begeleiden van de 24 CmK scholen binnen gemeente Maashorst
 • C-Basisaanbod en C-Lokaal/Erfgoed aanbod voor het basisonderwijs ontwikkelen, realiseren en begeleiding door de projectleider primair onderwijs in samenwerking met de culturele instellingen
 • Begeleiding Pabo-studenten in onderzoeksvragen aangaande cultuureducatie door de projectleider primair onderwijs
 • Deelname in regionale en provinciale overlegstructuren
 • Het samenstellen van het programmaboekje en het online boekingssysteem voor het onderwijs
 • Verwezenlijken van kennisdeling door een uitleensysteem op gebied van kunsteducatie en erfgoedaanbod

Culturele veld

 • Contacten met de amateurverenigingen en de kunstinstellingen binnen de gemeente
 • Kunst & Co heeft sinds 2021 een samenwerking met Phoenix Cultuur in Veghel om de klassikale theorie cursussen en examens in Veghel aan te bieden als extra mogelijkheid voor onze cursisten.
 • Regionale locatie muziekexamens
 • Ondersteuning projecten;
  Aanvragen van scholen voor kunstvakdocenten voor diverse vormen van begeleiding of uitvoering zoals een thema/project, workshops, feestelijke activiteit en/of begeleidingstrajecten t.a.v. trajecten voor CmK.
 • Ondersteuning communicatie in het Culturele veld in de gemeente;
  – Ondersteuning van Missie Maashorst, Sjors sportief en Sjors creatief door alle creatieve partners te informeren, adviseren en implementatie van al hun gegevens op het platform.
  – Publicatie van de door ons geïllustreerde kaart van culturele spelers in de Gemeente Maashorst in onze communicatie.
  – Door de opzet van het Kunst & Co smoelenboek met ruim 90 contacten uit de regio kunnen we bijna iedere vraag bedienen met een passende invulling van kunstvakdocent, kunstenaar of andere partij in de creatieve sector. We blijven ons netwerk uitbreiden met aanbieders uit de regio.
 • Deelname in lokale en regionale overlegstructuren

Buurt en zorg 

 • Samenwerking met maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het Retraitehuis, het Orgelhuis en zorgcentrum St. Jan. Ook liggen er lijntjes met Brabantzorg en Bernhove om kunst en cultuur in te zetten in hun werkgebieden.
 • Het faciliteren van expositie ruimte en het helpen organiseren/ondersteunen van exposities door derden. Voorbeelden hiervan zijn de exposities van fotograaf Stan vd Sluis, InFocus fotografie, M-Art, STUK en Kunstfabriek Oss.
 • Organisatie en coördinatie van projecten die gericht zijn op aansluiting in wijken en de zorg. Voorbeelden van projecten die in 2022 plaats hebben gevonden of opgestart zijn; de documentaire “Mijn straat van Toen, NAH project “De kracht van kunst”, KWIEK met een grote K en Wijkproject De Bogerd/Vijfhuis en Eikenwal.

Basisonderwijs:

9.155 x leerling bereikt

Voortgezet onderwijs:
550 x leerling bereikt

Aantal vaste volgers van ons digitaal nieuws:

Facebook: 847 volgers
Instagram: 509 volgers

Cursussen/ (Buurt)Projecten/ Vrije tijd:

10.150 contactmomenten

Bezoekers website:

Aantal website bezoeken: 19.585
Unieke bezoekers: 12.526

1
2
1

Aanhaken 24 basisscholen Xpress, Circle of talent

24 scholen in gemeente Maashorst hebben zich verbonden aan Xpress, Circle of talent. In vier kunstdisciplines theater, muziek, beeldend en dans worden er wekelijks lessen gegeven op alle scholen in de groepen 4, 5 en 6. Op deze manier komt kunstonderwijs structureel op het lesprogramma basisonderwijs. Xpress wordt ondersteund door de gemeente, lokale bedrijven en subsidies. Inmiddels is een team van 16 kunstvakdocenten actief om voor Xpress het kunstonderwijs te verzorgen.

2

Keramiek feestje

Bij Kunst & Co kun je ook terecht voor een leuk feestje. Een kinderfeestje, een familie- of bedrijfsfeestje voor bijv. een teambuilding activiteit, we kijken samen met de aanvrager naar de mogelijkheden. In februari verzorgden we een leuk familiefeestje met als thema keramiek.

𝘖𝘮𝘢𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘫𝘢𝘢𝘳𝘥𝘢𝘨 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝟸 𝘥𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝟽 𝘬𝘭𝘦𝘪𝘯𝘬𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘷𝘪𝘦𝘳𝘥. 𝘖𝘱𝘢 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘳 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘶𝘳𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘰𝘰𝘬 𝘣𝘪𝘫 𝘰𝘮 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘦𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵 𝘷𝘢𝘴𝘵 𝘵𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘯.

𝘐𝘯𝘨𝘳𝘦𝘥𝘪ë𝘯𝘵𝘦𝘯:

𝟷𝟶 𝘥𝘳𝘢𝘢𝘪𝘴𝘤𝘩𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘦𝘦𝘯 𝘳𝘪𝘫.

𝘌𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘳𝘰𝘥𝘦𝘯 𝘬𝘭𝘦𝘪.

𝘌𝘦𝘯 𝘧𝘭𝘪𝘯𝘬𝘦 𝘥𝘰𝘴𝘪𝘴 𝘩𝘶𝘮𝘰𝘳.

𝘖𝘶𝘥𝘦 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯.

𝘌𝘯 𝘥𝘳𝘢𝘢𝘪𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘢𝘳!

𝘋𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘵 𝘨𝘦𝘴𝘭𝘢𝘢𝘨𝘥𝘦 𝘧𝘦𝘦𝘴𝘵𝘫𝘦 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘳𝘦𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴. 𝘉𝘦𝘥𝘢𝘯𝘬𝘵 𝘦𝘯 𝘸𝘦 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘦𝘦𝘯𝘴 𝘵𝘦𝘳𝘶𝘨!

1
2
1

C-lokaal en Erfgoed aanbod

In samenwerking met o.a. Erfgoed Brabant voorzien wij de scholen van diverse leskisten en lesmaterialen. De thema’s variëren van het museum tot de tweede wereld oorlog. Cultureel erfgoed komt daarmee de klas in en daarnaast komen bij de lesmaterialen ook de culturele competenties aan bod. Tevens zijn er bij de leskisten en lesmaterialen excursies te boeken bij de lokale instellingen die verdieping geven aan het thema en aan de culturele competenties.

2

Dreumescafé

In april ging het Dreumescafé van start in het wijkgebouw het Mellepark. Tijdens het Dreumescafé gaan wijkbewoners iedere woensdagochtend met hun klein(kind) aan de slag met dans, zang, theater en beeldende kunst. Na afloop genieten de deelnemers gezamenlijk van een kopje thee/koffie/limonade en wie weet ontstaan er wel nieuwe vriendschappen!

1
2
3
1

Workshops op school

Er werden verschillende aanvragen gedaan voor de invulling van feestdagen op diverse scholen.
Van een 50 jarig bestaan van een school tot de pensionering van een leerkracht.
Door een samenwerking tussen de ICC’ers en de projectleider van Kunst & Co zijn deze feestdagen allen gevuld met creatieve workshops.

2

Festival Feest der Verbeelding

Het Festival Feest der Verbeelding is het jaarlijks terugkerend evenement waar Kunst & Co zich presenteert. Tijdens dit festival kunnen Kunst & Co docenten, gebruikers van ons gebouw én externe culturele partners zich presenteren op een informele en inspirerende wijze.

De eerste editie van het Feest der Verbeelding op 11 juni 2022 was meteen de viering van ons 5 jarig bestaan. Het was een zonnige, vrolijke en bruisende dag! Een buitenpodium met popbandjes, volksmuziek met viool en gitaar en een grasveld met zitkussentjes voor de bezoekers. Naast de buitenactiviteiten en workshops was er binnen van alles te doen: van de Creatieve Speelplaats en het Ontdeklab (nieuwe media) tot voorstellingen, workshops zang en optredens. Je kon en mocht overal bij zijn en aan mee doen. Het was een zeer geslaagde feestdag!

3

Mijn Straat de Wijken

“Mijn Straat de Wijken” is een vervolg van het project Mijn Straat op de scholen. In “Mijn Straat de Wijken” hebben we in de wijk Bogerd-Vijfhuis en in de wijk Melle samen met bewoners ideeën ontwikkeld om de wijk “leefbaarder” te maken maar met kunst. Drie projecten zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd en onder het toeziend oog van de wethouder Cultuur (Harold van den Broek) gepresenteerd.

1
2
3
4
5
1

C- Basis

Ieder jaar komt er, in samenwerking met onderwijs en het culturele veld, een nieuw kunstmenu tot stand waardoor alle kinderen van de basisscholen van gemeente Maashorst in aanraking komen met kunst en cultuureducatie. Op die manier kunnen we als gemeente waarborgen dat er wordt gewerkt aan de competenties onderzoekend vermogen, creërend vermogen, reflecterend vermogen, zowel binnen- als buitenschools.

2

Leesmiljonairs

Leesmiljonairsfeest in samenwerking met de bibliotheek in de Pul. 160 kinderen. Het thema was Gemaskerd bal en 160 kinderen tekenden hun gemaskerde zelfportret.

3

KWIEK

KWIEK is een gezamenlijk project van Kunst & Co en Woongelofelijk van Donzel. KWIEK bestond uit 5 creatieve workshops met als doel eenzame ouderen een kans te geven sociale contacten te leggen door samen creatieve workshops te volgen. Van Donzel stelde allerlei restmaterialen uit de woonwinkel ter beschikking waar men mee aan de slag kon gaan. Van meubelstalen tot gordijn stoffen, verf en verpakkingsmateriaal. Van alles is kunst te maken en dat hebben de deelnemers laten zien. Met gemiddeld 20+ deelnemers werd de verwachting overtroffen en de traktaties en goede zorgen van van Donzel (busje met chauffeur, traktaties etc.) zorgden iedere keer weer voor een warm welkom.

4

Molenproject Van bilhamer tot korenaar.

Ter ere van het jaar van de molenaar en het 50 jarig jubileum van het gilde van vrijwillige molenaars presenteerde de Molen van Jetten: ‘Van bilhamer tot korenaar, het ambacht van de molenaar’. Naar aanleiding van voorwerpen en mythe rondom de molen werden verhalen gemaakt. Verhalen waar verleden en heden elkaar raken. De kinderen uit groep 5 en 6 bezochten in één ochtend 3 verschillende workshops in en rond de molen. Zo kregen zij een idee van wat het ambacht van de molenaar inhoudt en wat dit betekent in de samenleving.

5

Aanschaf goede materialen Xpress en Kunstkar

Om de beeldende docenten van Xpress en onze kunstkardocenten nog beter te kunnen bedienen hebben we materialen aangeschaft waar volop mee gewerkt kan worden. Materialen die doorgaans niet of nauwelijks op scholen aanwezig zijn en die ons kunstonderwijs verrijken.

1
2
3
4
1

ICC cursus

In 2022 zijn er 11 ICC’ers van de basisscholen binnen de gemeente Maashorst gestart met de training ICC (Interne cultuur coördinator). Zij nemen allen hun persoonlijke visie, hun schoolvisie en het cultuurbeleid onder de loep en schrijven een nieuw meerjarenplan om cultuureducatie op hun school te waarborgen. Aan het einde van de cursus, na het presenteren van hun plan, ontvangen zij het certificaat ICC van LKCA.

2

Documentaire ‘Mijn Straat van Toen’

De documentaire “Mijn Straat de Wijken” is een vervolg van het project Mijn Straat op de scholen en in de wijken. Voor de documentaire zijn we op bezoek gegaan bij 8 senioren. Allen inwoners van Uden e.o. die lang in dezelfde straat gewoond hebben of zelfs nog in het ouderlijk huis wonen met alle verhalen van dien. Hoe was vroeger (toen) je jeugd in de straat? Wat deed je samen in de buurt en hoe was de dynamiek vergeleken met nu? Allemaal vragen waarop we meer dan boeiende antwoorden hebben gekregen en vastgelegd hebben in de documentaire. Dit zeer bijzondere en waardevolle project is afgesloten met een gezellige première voor genodigden! Te zien op de website van Kunst & Co én uitgezonden door Dtv.

3

Bijeenkomst Xpress bedrijven, scholen en gemeente

In een ontbijtsessie in het Handelshuys troffen schooldirecteuren, ICC’ers, gemeente en deelnemende bedrijven aan Xpress elkaar. De ochtend wordt geopend door Dhr. Stijn Smeulders als gedeputeerde van Cultuur vanuit de provincie Noord-Brabant. Vanuit de talentencampus Oss vertelde Richard van Ommen een verhaal over de Badges waar wethouder van Cultuur Harold van den Broek weer op aanhaakte. Een mooie en waardevolle bijeenkomst waar helder werd dat we elkaar nodig hebben om verdere te kunnen bouwen aan Xpress.

4

Sinterklaashuis bij Naat Piek

Het Sinterklaas huis was in 2022 wederom gevestigd in Naat Piek omdat dit Sinterklaas dit in 2021 goed bevallen was. De groepen 1 en 2 van alle scholen in de gemeente Maashorst hebben een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis waarbij diverse activiteiten in het theater en in het open lucht theater georganiseerd waren. Het Sinterklaashuis was weer een groot succes!

Wat we nog meer doen

ONTDEKLAB

Het Ontdeklab is een vaste voorziening geworden binnen Kunst & Co, waarmee scholen aan de slag kunnen met creatieve vormen van technologie. Ook wordt het benut door aanbieders voor het geven van cursussen in de vrije tijd. Innovatie wordt ingezet binnen het ontdeklab om ervoor te zorgen dat er structureel gebruik van gemaakt wordt.

BEMIDDELEN VAKDOCENTEN BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Kunst & Co bemiddelt tussen onderwijs en vakdocenten om een passende match te maken voor losse projecten en activiteiten, lessenreeksen of ateliers. Enkele voorbeelden van bemiddeling in het primair onderwijs is de feestdag op BS Raam naar aanleiding van hun 50 jarig bestaan, maar ook ateliers op BS de Wizzert of een instrumentencarrousel van BS ‘t Mulderke. Vanuit de platformrol zijn wij altijd op zoek naar de beste match tussen het onderwijs en het culturele veld.

Tevens is er bemiddeling en afstemming door de projectleider primair onderwijs op de 26 CmK scholen binnen gemeente Maashorst. De projectleider PO van Kunst & Co heeft meerdere overleggen gehad met verschillende ICC’ers. Daarnaast worden scholen geïnspireerd en gemotiveerd door een bezoek te brengen aan Kunst en Co. Dit kan tijdens een studiedag, zoals basisschool De Cirkel dat had op 7 juni 2022, na een CultUUR gesprek op school. Om draagvlak te creëren hebben zij een deel van hun studiedag bij Kunst en Co besteed en inzicht gekregen in onze platform rol, de mogelijkheden en een opstap naar het vormen van hun eigen cultuurbeleidsplan.

CREATIEVE SPEELPLAATS EN CREATIEVE WERKPLAATS

Elke tweede zaterdag van de maand is er de Creatieve Speelplaats en elke eerste dinsdag van de maand is er de Creatieve Werkplaats (uitzondering vakanties). Voor kinderen en volwassenen die graag hun creativiteit willen ontdekken, nieuwe dingen willen leren en zich graag laten verrassen en inspireren. Elke keer is er een ander verrassend aanbod met workshops door verschillende kunstprofessionals, met verschillende materialen, diverse disciplines en elke keer een andere uitdaging. Het laagdrempelige concept is een succes en het aantal deelnemers aan de twee werkplaats vormen blijft groeien.

TROTS 54

Kunst & Co bouwt mee aan Trots54 (www.trots54.nl), kunst en cultuur community voor jongeren binnen in de regio Uden, Meierijstad, Cuijk en Oss. Kunst & Co beschouwt Trots54 als een innovatieve en effectieve aanpak om cultuur voor jongeren toegankelijker te maken. Wat Trots54 uniek maakt is dat de leefwereld van jongeren altijd het startpunt is van kunstprojecten. Een van de bekendste activiteiten van Trots54 is een jaarlijkse theaterproductie die twee weken lang tourt door de grote theaters in de regio, waaronder in Markant Uden voor het Udens College vmbo en havo-vwo. Kunst & Co draagt bij in de ondersteuning van de organisatie, het organiseren van het congres Vrienden van Trots54 en de fondsenaanvragen.

WAT IS XPRESS

Xpress, Circle of Talent is een project met als doel de Kunstvakdocent terug te brengen in het basisonderwijs. Vier kunstdisciplines, muziek, beeldend, dans en drama, worden gegeven door kunstprofessionals. Dit zijn wekelijkse lessen van 45 minuten. Een meerwaarde omdat er door een kunstdocent op een andere manier gekeken wordt naar de talenten van het kind, de ontwikkeling daarvan en naar het vak zelf. De school heeft bij aanvang gekozen voor één van de vier disciplines. Wij hebben met team Xpress daar de juiste docenten bij gezocht en deze vakdocenten verzorgen de wekelijkse kunstlessen voor groep 4-5-6 op de basisscholen in gemeente Maashorst.

Naast deze lessen zullen ook de kunstaanbieders en verenigingen uit de gemeente Maashorst onderdeel gaan worden van Xpress. Dit doen zij door zo nu en dan samen te werken met onze kunstdocenten in de lessen. Muziekverenigingen kunnen bijvoorbeeld een aantal lessen verzorgen in één van de Xpress lessen. Op deze manier zijn ze onderdeel van het programma en maken leerlingen kennis met het verenigingsleven in hun wijk, dorp of gemeente en kunnen kinderen ook hun weg vinden richting verenigingen na schooltijd.

Tot slot zal Xpress gaan coachen op het gebied van talentontwikkeling. Dat wil zeggen dat kinderen die zich binnen de kunstwereld verder zouden willen en kunnen ontwikkelen tot kunstprofessional, geholpen worden om daarin de juiste route te volgen. We doen dit door het aanbieden van workshops, masterclasses en auditietrainingen. We begeleiden tot aan de kunstvakopleiding.

Xpress wordt mogelijk gemaakt door steun van de gemeente, subsidies en door de steun van bedrijven uit de gemeente Maashorst.

Klik op de website voor meer informatie:

www.xpress.nu

XPRESS KUNSTKAR

Xpress gaat ook door na schooltijd! Onderdeel van Xpress is de Kunstkar.(De Kunstkar – YouTube) De Kunstkar laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met beeldende kunst, theater, dans en muziek. De Kunstkar zit vol met materialen en inspiratie en is voor alle kinderen die na school nog willen ontdekken hoe leuk het is om met verf, krijt of allerlei andere materialen aan de slag te gaan. Of voor wie muziek wil maken, toneel wil spelen of lekker wil dansen. De Kunstkar wordt begeleid door een kunstvakdocent die de kinderen elk blok van vier weken aan de hand van een thema de wereld van de kunsten laat ontdekken.  De kunstkar staat inmiddels op 15 scholen in Gemeente Maashorst. Deelname is gratis voor kinderen van school èn kinderen uit de wijk.

De kunstkar wordt ook gebruikt door onze kunstvakdocenten in de Xpress lessen onder schooltijd. Soms zijn dat de opdrachtkaarten drama, soms de danslinten of boomwhackers  en soms de materialen voor de beeldende lessen.  Op deze manier leren leerlingen zowel binnen als na schooltijd omgaan met de materialen uit de kunstkar en verrijkt het de lessen die gegeven worden.

JEUGDFONDS CULTUUR

Kunst & Co fungeert als relatiebeheerder voor het Jeugdfonds Cultuur binnen gemeente Maashorst. In deze rol is het van belang om het fonds zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij diegenen die in direct contact staan met de doelgroep. Te denken valt hierbij aan het onderwijs en de amateurkunstverenigingen. Zij kunnen mensen direct doorverwijzen naar het fonds als het anders onmogelijk wordt om deel te nemen aan amateurkunst.

We houden goed contact met Stichting Leergeld, die voor de gemeente Maashorst dé partij is waar mensen terecht kunnen als zij een aanvraag willen indienen. We houden vinger aan de pols bij knelpunten in het aanvraagproces en verstrekken informatie die de vrijwilligers kan helpen in het gesprek met aanvragers bij het fonds.

Klik op de website voor meer informatie:

https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 

Organisatie

Een nieuwe gemeente

Sinds 1 januari 2022 is de gemeente Maashorst een feit. Voor Kunst & Co betekent dat een verbreding van activiteiten in de nieuwe gemeente. Wat betreft het onderwijs verandert hiermee niet veel; Kunst & Co was al aangewezen als intermediair voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) door de gemeente Landerd. Voor overige dienstverlening en activiteiten sluiten we aan bij bestaande initiatieven, zoals bij de Phoenix in Schaijk waar Kunst & Co aanwezig was bij Toerist in eigen dorp, en waar we meedenken en participeren in de ontwikkelplannen van het gebouw. Daarnaast wordt het culturele aanbod ontsloten via website en cursusboekje.

Werkwijze

We werken vanuit de Rockefeller habits: een manier om planmatig de organisatie te kunnen leiden en aansturen. Vanuit de inhoudelijke visie wordt een strategisch meerjarenplan opgesteld, dat vertaald wordt naar jaar- en kwartaalplannen. Deze worden opgesteld aan de hand van praktische succesindicatoren, zodat duidelijk blijft of wat gedaan is, ook is opgenomen in het jaar- dan wel kwartaalplan. We overleggen op vastgestelde momenten aan de hand van een vaste overlegstructuur.

Personeel

In afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van 1 collega en is een nieuwe collega aangenomen. Er is een team van projectleiders dat de inhoudelijke werkzaamheden oppakt binnen de domeinen onderwijs, vrijetijd en sociaal domein. Daarnaast zijn twee medewerkers werkzaam op de cursisten- en financiële administratie en is één medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van communicatiewerkzaamheden. Kunst & Co heeft een team van drie beheerders die klein onderhoud verzorgen aan het gebouw, toezicht houden tijdens openingstijden (ook in de avonduren bij de bibliotheek) en ondersteunen bij schoolbezoeken en de uitleen van lesmaterialen en Kunstkarren.

Voortgangsgesprekken

Jaarlijks worden twee keer voortgangsgesprekken met het team gehouden, waarin o.a. persoonlijke ambities en aansluiting met de organisatiedoelen worden besproken.

Training en coaching

Een leven lang leren is een belangrijk uitgangspunt bij Kunst & Co. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden, ingegeven vanuit de wens voor ontwikkeling vanuit medewerkers. Daarom volgen medewerkers trainingen, expertmeetings en intervisiesessies. Ook wordt gebruik gemaakt van coaching.

Bestuur

(01-01-2022 t/m 29-05-2023)

Het bestuur van Kunst & Co bestond uit een brede vertegenwoordiging vanuit de partners in de gemeente Maashorst.

Voorzitter
de heer M. van Merwerode

Penningmeester
de heer C. Veraa

Secretaris
de heer N. den Hollander (met aandachtspunt PZ in portefeuille)

Leden

mw. J. Tillemans (namens PO katholieke scholen, te weten Kiem Onderwijs en Opvang)

Mw. A. van der Lee (namens PO openbare scholen, te weten SAAM Scholen)

De heer M. van den Akker (namens VO afd. Havo/VWO)

De heer R. Marneffe (namens VO, afd. VMBO)

Mw. A. de Groot (namens erfgoedinstellingen)

De heer G. de Louw (namens Directie Overleg Cultuur)

Het bestuur is in 2022 éénmaal bij elkaar gekomen. Het betreft een onbezoldigde functie.

Raad van Toezicht

(vanaf 30-05-2022)

Op 30 mei 2022 is het bestuur afgetreden. De directeur is bestuurder geworden en de Raad van Toezicht is aangetreden. De statuten zijn hierop aangepast.

De Raad van Toezicht is van start gegaan met drie leden:

 • De heer M. van Merwerode (voorzitter)
 • De heer C. Veraa (lid)
 • De N. den Hollander (lid)

De RvT houdt toezicht op de voortgang van de organisatie, heeft de werkgeversrol en fungeert als sparringpartner voor de bestuurder. De RvT houdt jaarlijks twee voortgangsgesprekken met de directeur-bestuurder en daarnaast vindt een maandelijks overleg plaats tussen voorzitter en directeur-bestuurder.Rooster van aftreden RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad beschikken over verschillende en relevante kennis en netwerken. Ze worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om nog één keer te verlengen. Benoeming gebeurt aan de hand van een profielschets en een vastgestelde procedure. Er is een rooster van aftreden:

NaamFunctieDatum aantredenDatum aftredenVerkiesbaar
Matthie van MerwerodeVoorzitter01-01-2020 / 30-05-202201-01-2024Ja
Nico den HollanderLid01-08-2016 / 30-05-2022 01-08-2024Nee
Coronus VeraaLid18-01-2018 / 30-05-202218-01-2026Nee

De RvT heeft in 2022 4 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de overgang naar RvT-model, inhoudelijke en financiële voortgang van de organisatie besproken. In lijn met de Code Cultural Governance is besloten tot een nieuw accountantskantoor.

De leden van de RvT zijn onbezoldigd.

Raad van Advies

Gelijktijdig met de invoering van het RvT-model is in de statuten voorzien in een Raad van Advies. De inhoudelijk betrokken stakeholders, te weten Kiem Onderwijs en Opvang, SAAM scholen, Udens College afd. VMBO en Udens College afd. H/V, de erfgoedinstellingen en de professionele culturele instellingen zijn hierin toegetreden. Deze RvA voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies over de inhoudelijke koers van Kunst & Co.

De RvA is in 2022 éénmaal bij elkaar gekomen.

De leden van de RvA zijn onbezoldigd.

Code Cultural Government

Stichting Kunst & Co past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

Kunst & Co heeft de ANBI status.

Gemeente Maashorst, juni 2023