Jaarverslag 2020

Jaarverslag Stichting Kunst&Co

Welkom op de digitale versie van het jaarverslag van Kunst en Co Uden. Deze pagina toont op interactieve wijze de inhoud van het jaarverslag 2020 van Kunst & Co. Dit jaarverslag komt het beste tot zijn recht op een Laptop of tablet.

Kunst & Co in coronatijd; kunst & cultuur raakt en brengt samen!

Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit van de gemeente Uden. We brengen vraag en aanbod bij elkaar, met als belangrijkste doelgroepen onderwijs en inwoners als vragers en professionele instellingen, amateurverenigingen, docenten- en kunstenaarscollectieven, individuele docenten en erfgoedinstellingen als aanbieders.

Kunst & Co is er om via kunst en cultuur te prikkelen, mensen in staat te stellen om hun talent te ontdekken en te verbinden. Maar dat doen we dus niet alleen! Samen met de culturele instellingen, vele kunstprofessionals en de amateurverenigingen die de gemeente Uden rijk is laten we Uden kennis maken met kunst en cultuur en bieden we je de mogelijkheid om je te laten onderdompelen in een andere wereld.

Onze missie is de bijzondere kracht van kunst en cultuur te gebruiken om de Udense samenleving een stukje mooier te maken. Dit doen we voor alle inwoners van 1 tot 101 van de gemeente Uden. Wij stimuleren mensen om creatief te zijn, vrij en anders te durven denken. Zich te ontplooien, te laten verwonderen en hun talent te ontdekken.

Zoals voor eenieder onder ons heeft corona in 2020 ook op Kunst & Co een behoorlijk impact gehad. Ook wij hebben onze deuren aan het Mondriaanplein geheel of gedeeltelijk moeten sluiten. Met elkaar hebben we gelukkig een passende en creatieve draai kunnen geven aan de diverse kunst – en cultuuractiviteiten. Zo zijn we bijvoorbeeld al snel, waar mogelijk, omgeschakeld naar online lesgeven en hebben we aanpassingen doorgevoerd waardoor onze activiteiten toch zoveel mogelijk “coronaproof” door konden gaan, zowel offline als online.

Kunst en cultuur kan je veel bieden. Juist in deze onwerkelijke tijden. De buitenwereld binnen halen, je even laten ontsnappen, troost bieden, hoop geven, net dat sprankje inspiratie geven voor een briljant creatief idee, handvatten aanreiken voor het omgaan met je zorgen. Kunst en cultuur raakt je en brengt mensen samen. Twee krachtige eigenschappen die ten goede komen aan het welzijn van alle Udenaren!

Activiteitenoverzicht 2020

Kunst & Co heeft jaarlijks een uitgebreid activiteitenoverzicht. Naast de activiteiten voor en door leerlingen, cursisten en alle Udenaren in het bijzonder, doen we nog veel meer op diverse terreinen.

Onderwijs

 • Bemiddeling voor culturele activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Ondersteuning van Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers basisonderwijs) en Cultuurcoördinatoren (voortgezet onderwijs) op het gebied van taakinvulling, verkrijgen van draagvlak en inhoudelijk advies
 • Kennisdeling en ontmoeting voor leerkrachten
 • Workshops en cursussen voor leerkrachten en ICC-ers
 • Productontwikkeling/innovatie zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het KunstKar concept en het Ontdeklab.
 • Uitvoering van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en begeleiden DCL scholen.
  5 DCL scholen in de gemeente Uden en 5 scholen in de gemeente Landerd. www.decultuurloper.nl
 • C-Basisaanbod en C-Lokaal/Erfgoed aanbod voor het basisonderwijs afstemmen en begeleiding door de educator primair onderwijs, in samenspraak met de culturele instellingen
 • De educator voortgezet onderwijs biedt ondersteuning aan de cultuurcoördinatoren en docenten op het gebied van kunst & cultuur.
 • Begeleiding Pabo-studenten in onderzoeksvragen aangaande cultuureducatie
 • Deelname in regionale en provinciale overlegstructuren
 • Coördinatie regionaal Mobiel Ontdek Lab voortgezet onderwijs

Culturele veld

 • Contacten met de muziekverenigingen in de regio
 • Examenlocatie binnen Brabant voor theorie- en praktijkexamen HaFaBra (muziekverenigingen)
 • Ondersteuning projecten;
  Aanvragen van scholen voor kunstvakdocenten voor diverse vormen van begeleiding zoals een thema/project, workshops, feestelijke activiteit en/of begeleidingstrajecten t.a.v. DCL trajecten voor CMK.
 • Ondersteuning communicatie in het Udense Culturele veld;
  – Publicatie van de door ons geïllustreerde kaart van Udense Culturele spelers in onze communicatie.
  – Door de opzet van het Kunst & Co smoelenboek met ruim 85 contacten uit Uden e.o. kunnen we bijna iedere vraag bedienen met een passende invulling van kunstvakdocent, kunstenaar of andere partij in de creatieve sector. We blijven ons netwerk uitbreiden met Udense aanbieders. Ondersteuning van Guusbeweegtje.nl, Sjors sportief en Sjors creatief door alle creatieve partners te informeren, adviseren en implementatie van al hun gegevens op het platform. Door regelmatig contact te onderhouden blijven we in de weer om ook hén zichtbaar te houden in Uden e.o.

 • Deelname in lokale en regionale overlegstructuren
 • Rondje Kunst

Buurt en zorg 

 • Samenwerking met maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het Retraitehuis, het Orgelhuis en zorgcentrum St. Jan. Ook liggen er lijntjes met Brabantzorg en Bernhove om kunst en cultuur in te zetten in hun werkgebieden.
 • Het faciliteren van expositie ruimte en het helpen organiseren/ondersteunen van exposities door derden. Voorbeelden hiervan zijn PronC, Rini van Boxtel, Karin van Roosmalen, De Maashorst Groep en onze eigen Kunstclub kinderen.
 • Voorbereiding op projecten die gericht zijn op aansluiting in wijken en de zorg. In 2021 gaan de volgende drie projecten van start waar in 2020 reeds voorbereidingen voor getroffen zijn: Cultuur@CruyffCourts, Mijn Straat en Monument: Maria van het nieuwe Normaal.

  Basisonderwijs:

  5.834 x leerling bereikt

  Voortgezet onderwijs:
  2.128 x leerling bereikt

  Aantal vaste volgers van ons digitaal nieuws:

  Nieuwsbrief: 322 volgers
  Facebook: 659 volgers
  Instagram: 312 volgers
  Pinterest: gemiddeld 1100 weergaven per maand

  Cursussen/(Buurt)Projecten/Vrije tijd:

  5573 x contactmomenten

  Bezoekers website:

  gem. 500 sessies per maand

  1
  2
  1

  Retraitehuis Optredens
  Het Retraitehuis heeft eigenhandig een subsidie aangevraagd én verkregen voor het structureel verzorgen van voorspeelmomenten voor haar bewoners. Zij hebben contact opgenomen met Kunst & Co om samen te kijken hoe we deze voorspeelmomenten kunnen invullen. Doelstelling die we hebben gesteld is om iedere maand een optreden te verzorgen met invulling door docenten en/of leerlingen die bij Kunst & Co actief zijn.


  Aantal bezoekers/deelnemers: ca 20 – 50 per optreden  (live aanwezig of online vanuit bewoners kamers)

  2

  Symposium
  In februari organiseerde Kunst & Co het Talentontwikkeling Symposium. Een inspirerende avond voor het onderwijs van morgen! Met Alexandra van der Hilst als gastspreker en mooie optredens van Sofie van den Krommenacker Theaterproducties en haar “krijtjes” en het prachtig harpspel van Renske de Leuw. Ook werd er afscheid genomen van voorzitter Peer van Bakel.

  Aantal bezoekers/deelnemers: 56

  1
  2
  1

  Online lessen en Rondje Kunst
  Helaas moest Kunst & Co op 16 maart (tot 2 juni) haar deuren sluiten i.v.m. Corona. Al snel zijn we, waar mogelijk, omgeschakeld naar online lesgeven en hebben we aanpassingen doorgevoerd waardoor onze activiteiten toch zoveel mogelijk “coronaproof” door konden gaan. Om mensen tijdens deze Corona tijd toch nog te kunnen blijven inspireren en omdat zoveel

  mensen hun creatieve en culturele projecten moesten missen werd Rondje Kunst in het leven geroepen. Het doel van Rondje Kunst is om iedereen die hier behoefte aan heeft een plek te bieden om inspiratie op te doen en om creatief uitgedaagd te worden op het gebied van muziek, dans, theater en beeldende kunst. Met rondje Kunst hebben we een digitaal platform gecreëerd (website, facebook, Instagram, Pinterest) waar docenten van Kunst & Co, maar ook alle andere aanbieders, opdrachten, ideeën en tips van docenten konden delen waar men zich door kon laten inspireren.

  Foto:
  Krantenartikel Rondje Kunst Udens Weekblad

  2

  Samenwerking Udense Handen Ineen met de Udense Videoclip: “Uden gaat weer naar school” (Komkommermaarbij)
  In april werd er vanuit Udense Handen Ineen de oproep gedaan aan alle kinderen in Uden tot 18 jaar om mee te werken aan een videoclip. Het idee was om hun talent op het gebied van zang, dans en/of het maken van muziek, in te zetten en een videoclip op te nemen en in te sturen. Dit werd gedaan met behulp van een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied en videoclip (Komkommermaarbij) die tot stand zijn gekomen in samenwerking met Hippe Gasten (muziek en tekst), docenten Cindy van Groesen (tekst) en Arthur Wils (zang) van Kunst & Co en V&K (choreografie). Vervolgens is van alle inzendingen één toffe videoclip gemonteerd en werd deze eerste echte Udense Videoclip op de eerste schooldag bekeken als feestelijk onderdeel van het feit dat de scholen weer open mochten.

   

  1
  2
  1

  5 mei expositie achter glas in het Mondriaanhuis
  Operatie Market Garden (OMG) was in september 2019 een lesproject (het ontwerpen van eigen vredessymbolen) voor leerlingen van de groepen 7 en 8. Op 5 mei 2020, 75 jaar na de bevrijding van Nederland is in samenwerking met Kunst & Co en de bibliotheek een expositie van de werkstukken tentoongesteld achter het glas van het Mondriaanhuis.

  2

  Trots54: jongeren community voor kunst- en cultuur
  Kunst & co heeft de handen ineen geslagen met Theatergroep Trots om samen te bouwen aan een kunst en cultuur community voor en door jongeren in de regio Noordoost-Brabant. Binnen deze community gaan de jongeren uit alle lagen van de samenleving aan de slag met hun dromen, ambities en uitdagingen. In 2020 heeft Trots54 in samenwerking met Kunst & co succesvol subsidie ontvangen vanuit de impulsgelden Noord-Brabant, om de verdere ontwikkeling van de kunst en cultuur community in gang te zetten. In 2021 wordt nieuwe stappen gezet naar samenwerking met het sociaal domein en het verdiepen van het educatieve traject met onderwijs.

  1
  2
  3
  4
  1

  Samenwerking Udense Handen Ineen – creatieve activiteiten noodopvang

  Udense handen Ineen heeft Kunst & Co gevraagd invulling te geven aan creatieve activiteiten voor de kinderen in de noodopvang tijdens de vakantieperiode. Kunstvakdocente Nelleke Hoppenbrouwers heeft 9 noodopvang locaties bezocht en heeft met haar “Vakantie KunstKar” leuke creatieve activiteiten voor de kinderen verzorgd.

  Aantal bezoekers/deelnemers: 104

  2

  Optreden Ian en Dacota voor het UCO

  Dat de ondernemers van Uden Kunst & Co ook weten te vinden blijkt onder meer uit de samenwerking met het UCO (Udense Centrum Ondernemers) en Kunst & Co. In de zomer werd er aanstalten gemaakt aan de versoepeling van de maatregelen rond Corona en de centrum ondernemers wilden graag wat leven in de brouwerij! Dat de bezoeker van Uden voelde dat ons centrum leeft en bol staat van creativiteit. Hiervoor hebben Ian en Dacota, twee kunstenaars uit het “smoelenboek” van Kunst & Co, een concept bedacht om te presenteren aan het winkelend publiek. Met een knipoog naar Corona, en zeker ook Coronaproof, hebben zij animatie verzorgd, voor jong en oud!

  3

  Optreden Drumles en Dansgroep

  Optreden Drumles en Dansgroep

  Op 4 juli gaven de dames van de dansgroep onder leiding van Danique Jongbloed en 14 Kunst & Co drummers onder leiding van Wijnand van Groesen een spetterend optreden op het Mondriaanplein ter afsluiting van het cursusjaar.

  4

  C – Basisaanbod #Blessed voor de groepen 7-8 bij museum KRONA

  Een erg goed ontvangen aanbod met als titel  “#Blessed en hedendaagse aanbidding”, waarbij de expositie van de Udense kunstenaar Mathijs Vissers als uitgangspunt genomen was. Daarbij kwamen de heiligen van lang geleden en de idolen van nu aan bod. Dit onderwerp sprak kinderen enorm aan en vooral de activiteit over je eigen idool verwerken in een collage met beelden en graffiti was een succes. Gezien het succes wordt er in samenspraak met Mathijs Vissers en Pablo Slenders een lespakket van gemaakt dat een plek gaat krijgen in het C – Lokaal, Erfgoed aanbod van Kunst & Co.

  Aantal bezoekers/deelnemers: 434

  1
  2
  3
  4
  1

  ICC Contact
  Een combinatie van live en online aanwezigheid bij Kunst & Co voor de ICC-ers. Een middag met veel informatie en presentaties van 4 culturele instellingen over hun C-Basisaanbod m.b.t. beeldend, muziek en mediakunst. Als toetje de knallende onthulling van de onderwijsbrochure voor schooljaar 2020-2021. In deze brochure vinden ICC-ers en leerkrachten informatie over al het aanbod, de partners, een aantal praktijkverhalen en wie er betrokken zijn bij de organisatie Kunst & Co.

  Aantal bezoekers/deelnemers: 20 (live aanwezig of online)

  2

  Cultuurdag vwo 5 in ’t Handelshuys

  Bij deze eerste editie van een nieuwe ckv cultuurdag voor vwo 5 gingen de jongeren in teams aan de slag met eigen “creatieve ondernemingen” waarbij ondernemers uit ’t Handelshuys klaarstonden met raad en daad. Voor de leerlingen was het een mooie kennismaking met ondernemerschap in de creatieve sector. De teams kwamen met originele en kleurrijke ondernemingen, zoals een food market met eten uit allerlei culturen, een huiswerkhulp app en nieuwe festivals.

  Aantal bezoekers/deelnemers: 92 leerlingen, 6 docenten, 3 juryleden, 10 ondernemers.

  3

  Jubileum PopShop

  In verband met het 5 jarig jubileum/lustrum hebben de PopShop bandjes een spectaculair optreden gegeven in Theater Markant! Een spetterende avond, in twee sessies i.v.m. de Corona maatregelen, waarbij de talenten van de diverse bandleden de kans kregen zich te tonen voor groot publiek. Aansluitend werden er twee studio dagen gepland waarbij iedere band zijn eigen nummer kon opnemen in de professionele studio’s van LEF in Uden. Een bijzonder en leerzame ervaring die we graag voortzetten in ons PopShop aanbod. Terug te vinden op onze website.

  Aantal deelnemers: 47
  Aantal bezoekers: 200

  4

  Gastvrij voor het onderwijs: steeds meer Udens College klassen aan de slag bij Kunst & Co

  Niet eerder wisten zoveel docenten met hun klassen de weg te vinden naar Kunst & Co om hun eigen lessen te draaien in de inspirerende Creatieve Werkplaats. De ontmoeting die zo tot stand komt versterkt de samenwerking tussen de school en Kunst & Co. Te gast waren onder andere: vele projectklassen van het havo-vwo, talenturen keramiek en talenturen schilderen van het vmbo.

  Aantal bezoekers/deelnemers: ruim 200 leerlingen en hun docenten

  1
  2
  3
  1

  Ondertekening convenant ‘Xpress, Circle of Talent Uden’

  Kinderen en jongeren inspireren en stimuleren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is waar Xpress – Circle of Talent Uden voor staat. Het overkoepelende ‘Circle of Talent’ is een bestaande samenwerking tussen kunstencentra in Brabant met een gezamenlijke missie. Directeuren Janneke van Summeren (Kunst & Co), Gijs de Louw (De Pul) en Barbara Brouwer (CHV Academy, Circle of Talent Meierijstad) ondertekenden op 30 november 2020 het convenant Circle of Talent Brabant 2020. Met Xpress gaan Kunst & Co en De Pul de Circle of Talent in Uden en omgeving opzetten. Samen met partners uit het (kunst)onderwijs, (gemeentelijke) overheid en bedrijfsleven. Beter Bed heeft al toegezegd als één van de hoofdsponsoren het programma de komende jaren te ondersteunen om Xpress uit te bouwen.

  2

  Eindpresentaties ICC cursus 2019-2020

  Na een cursus van anderhalf jaar hebben 14 ICC-ers vanuit de regio hun ICC certificaat weten te behalen. Per persoon verzorgden zij een creatieve eindpresentatie over hun kunst -en cultuurplannen en het cultuurbeleidsplan op de eigen school. Vanuit Kunst & Co waren er 6 ICC-ers die met vlag en wimpel geslaagd zijn. De training was tot stand gekomen door de samenwerking met Kunstloc en de trainers Maaike van den Brule en Karin van Dijk. De cursisten gingen naar huis met een knapzak vol inspiratie en een schildersetje. Motto: Op avontuur met Kunst en Cultuur.

  3

  Kerstpresentatie Kunst & Co op Corona wijze
  Waar Kunst & Co normaliter een sfeervol kerstoptreden organiseert in de Kruisheren kapel werden wij door Corona gedwongen om in 2020 tot een geheel andere invulling over te gaan. Met veel animo hebben de cursisten een presentatie gemaakt van hun eigen les of voorspeel moment met als rode draad: wat heeft deze corona crisis toch nog voor positiefs gebracht? Daar is heel divers op gereageerd en iedereen heeft op eigen wijze invulling aan die vraag gegeven. We hebben alle inzendingen samengevat in een kerstfilm waarvan een compilatie op YouTube is gezet, met een verwijzing naar de totale optredens. Op deze manier hebben we toch veel mensen weten te bereiken en hebben we kunnen laten zien dat wij nog onze cursisten stil staan in deze periode. De kerstpresentatie is in totaal meer dan 1100 keer bekeken.

  Wat we nog meer doen

  BEMIDDELEN VAKDOCENTEN BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

  Kunst & Co bemiddelt tussen onderwijs en vakdocenten om een passende match te maken voor losse projecten en activiteiten, lessenreeksen of ateliers. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag van IKC RAAM die als wens: “Meer muziek in school” hadden. Na enkele CultUURgesprekken heeft de educator P.O. van Kunst & Co de school in verbinding gebracht met Debby Marijnissen die een voorstel aangeleverd heeft voor de aanschaf van diverse muziekinstrumenten. Met de benodigde muziekmaterialen kan IKC Raam nu zelf structureel muzieklessen verzorgen in de groepen.

  Tevens is er bemiddeling en afstemming mogelijk voor de begeleidingstrajecten voor De Cultuur Loper scholen (DCL), scholen die gaan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
  Een voorbeeld hiervan is DCL school de Palster. Schooljaar 2020-2021 is hier een begeleidingstraject gestart met 2 kunstvakdocenten bij de werkvorm Ateliers. De intermediair van Kunst & Co heeft vooraf meerdere overleggen gehad met de ICC-er en zo werd een passende match geregeld. De cultuurdiscipline Drama wordt voor alle groepen ingevuld door Sofie van den Krommenacker en Muziek wordt voor alle groepen ingevuld door Wijnand van Groesen. De Palster gebruikt de Atelier werkvorm al meerdere jaren met elk jaar 2 andere kunstvakdocenten. Deze professionals kunnen vanuit hun deskundigheid structureel zorgen voor meer verdieping en inhoud geven aan kunst -en cultuuronderwijs op maat.

  BEGELEIDING PABO STUDENTEN

  In 2020 presenteerden enkele PABO studenten hun onderzoeksopdrachten aan Kunst & Co en hun eigen stagescholen (de Palster, Marimba en Camelot). De vraag vanuit Kunst & Co was: op welke manier zijn de C-Lokaal/Erfgoed producten te koppelen aan de thema’s op de stageschool? Bedenk tevens andere manieren om dit aanbod ook voor meerdere niveaus in te kunnen zetten.
  De derdejaars PABO studenten hebben hiervoor een traject afgelegd van een half jaar vanuit de minor Cultuureducatie (Mens en Maatschappij). Vanuit Kunst & Co werden zij begeleid door de Educator P.O. Kunst & Co werk al jaren bewust samen met PABO Veghel en Den Bosch vanuit Ondernemend onderwijs.

  TROTS 54

  Vanaf 2020 is Kunst & Co de samenwerking aangegaan met Trots54 (www.trots54.nl), community voor kunst en cultuur voor en door jongeren in de regio Uden, Meijerijstad, Cuijk en Oss. Trots54 is van grote betekenis voor het realiseren van goed kunst- en cultuuraanbod voor jongeren, dat past bij hun leefwereld en talent. Binnen Trots54 werken instellingen vanuit onderwijs, cultuur en sociaal domein samen, waaronder De Leijgraaf, Compass Uden en Stichting Join Us. Kunst & Co is actieve partner van Trots en bouwt mee aan een toekomstbestendige en waardevolle organisatie voor jongeren en cultuur.

  CREATIEVE SPEELPLAATS EN CREATIEVE WERKPLAATS

  Elke tweede zaterdag van de maand is er de Creatieve Speelplaats en elke eerste dinsdag van de maand is er de Creatieve Werkplaats (uitzondering zomervakantie). Voor kinderen en volwassenen die graag hun creativiteit willen ontdekken, nieuwe dingen willen leren en zich graag laten verrassen en inspireren. Elke keer is er een ander verrassend aanbod met workshops door verschillende kunstprofessionals, met verschillende materialen, diverse disciplines en elke keer een andere uitdaging. We merken dat het aantal deelnemers aan de twee werkplaats vormen blijft groeien en er voor de Creatieve Werkplaats de vraag is om deze vaker aan te bieden.

  XPRESS, Circle of Talent

  Kinderen en jongeren inspireren en stimuleren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is waar Xpress – Circle of Talent in Uden en omgeving voor staat. Het overkoepelende ‘Circle of Talent’ is een bestaande samenwerking tussen kunstencentra in Brabant met een gezamenlijke missie. Xpress is, nadat 30 november 2020 de handtekeningen onder het convenant zijn gezet, de zesde partner van het collectief. Met Xpress gaan Kunst & Co en De Pul de Circle of Talent in Uden en omgeving opzetten. Samen met partners uit het (kunst)onderwijs, (gemeentelijke) overheid en bedrijfsleven. Beter Bed heeft al toegezegd als één van de hoofdsponsoren het programma de komende jaren te ondersteunen om Xpress uit te bouwen.

  ONTDEKLAB

  Het Ontdeklab is een vaste voorziening geworden binnen Kunst & Co, waarmee scholen aan de slag kunnen met creatieve vormen van technologie. Ook wordt het benut door aanbieders voor het geven van cursussen in de vrije tijd. Gedurende 2020 en daarna wordt het verder verweven met de Creatieve Speelplaats en de Creatieve Werkplaats.

  KUNSTKAR

  In 2019 is Kunst & Co op een aantal BSO’s in Uden gestart met de KunstKar. (De KunstKar – YouTube) De KunstKar laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met beeldende kunst, theater, dans en muziek. De KunstKar zit vol met materialen en inspiratie en is voor alle kinderen die na school nog willen ontdekken hoe leuk het is om met verf, krijt of allerlei andere materialen aan de slag te gaan. Of voor wie muziek wil maken, toneel wil spelen of lekker wil dansen. De Kunstkar wordt begeleid door een kunstvakdocent die de kinderen elk blok van vier weken aan de hand van een thema de wereld van de kunsten laat ontdekken. De KunstKar stond in 2020 al op drie locaties in Uden. Muzerijk, De Vlonder en de Klimboom. Vanaf maart 2021 komen er vijf locaties bij. Aventurijn, Vindingrijk, IKC Raam, De Cirkel en ’t Mulderke. Deelname is gratis en kinderen hoeven zich niet aan te melden!

  Bestuur Kunst & Co 2020

  Stichting Kunst & Co heeft een bestuur met een brede vertegenwoordiging vanuit de Udense partners.
  Het onbezoldigde bestuur bestond in 2020 uit:

  • Mattie van Merwerode (Voorzitter)
  • Erik van Ageraat (Secretaris)
  • Coronus Veraa (Penningmeester)
  • Nico den Hollander (met aandachtspunt PZ in portefeuille)
  • Joke Tillemans (namens PO katholieke scholen)
  • Anke van der Lee (namens PO openbare scholen)
  • Maurice van den Akker (namens VO afd. Havo/VWO)
  • René Marneffe (namens VO, afd. VMBO)
  • Annemieke de Groot (namens erfgoedinstellingen)
  • Gijs de Louw (namens Directie Overleg Cultuur)

  Het bestuur volgt de code Cultural Governance