Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Kunst&Co

Welkom op de digitale versie van het jaarverslag van Kunst en Co Uden. Deze pagina toont op interactieve wijze de inhoud van het jaarverslag 2021 van Kunst & Co. Dit jaarverslag komt het beste tot zijn recht op een Laptop of tablet.

Kunst en cultuur kan je veel bieden. Juist in deze onwerkelijke tijden. De buitenwereld binnen halen, je even laten ontsnappen, troost bieden, hoop geven, net dat sprankje inspiratie geven voor een briljant creatief idee, handvatten aanreiken voor het omgaan met je zorgen. Kunst en cultuur raakt je en brengt mensen samen. Twee krachtige eigenschappen die ten goede komen aan het welzijn van alle Udenaren!

Activiteitenoverzicht 2021

Kunst & Co heeft jaarlijks een uitgebreid activiteitenoverzicht. Naast de activiteiten voor en door leerlingen, cursisten en alle Udenaren in het bijzonder, doen we nog veel meer op diverse terreinen.

Onderwijs

 • Bemiddeling voor culturele activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Ondersteuning van Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers basisonderwijs) en Cultuurcoördinatoren (voortgezet onderwijs) op het gebied van taakinvulling, verkrijgen van draagvlak en inhoudelijk advies
 • Kennisdeling en ontmoeting voor leerkrachten
 • Workshops en cursussen voor leerkrachten en ICC-ers
 • Productontwikkeling/innovatie zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Kunstkar concept en het Ontdeklab.
 • Uitvoering van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en begeleiden DCL scholen.
  5 DCL scholen in de gemeente Uden en 5 scholen in de gemeente Landerd. www.decultuurloper.nl
 • C-Basisaanbod en C-Lokaal/Erfgoed aanbod voor het basisonderwijs afstemmen en begeleiding door de educator primair onderwijs, in samenspraak met de culturele instellingen
 • De educator voortgezet onderwijs biedt ondersteuning aan de cultuurcoördinatoren en docenten op het gebied van kunst & cultuur.
 • Begeleiding Pabo-studenten in onderzoeksvragen aangaande cultuureducatie
 • Deelname in regionale en provinciale overlegstructuren
 • Beheer regionaal Mobiel Ontdek Lab voortgezet onderwijs

Culturele veld

 • Contacten met de muziekverenigingen in de regio
 • Regionale locatie muziekexamens
 • Kunst & Co heeft sinds 2021 een samenwerking met Phoenix Cultuur in Veghel om de klassikale theorie cursussen en examens in Veghel aan te bieden als extra mogelijkheid voor onze cursisten.
 • Ondersteuning projecten;
  Aanvragen van scholen voor kunstvakdocenten voor diverse vormen van begeleiding zoals  een thema/project, workshops, feestelijke activiteit en/of begeleidingstrajecten t.a.v. DCL trajecten voor CmK.
 • Ondersteuning communicatie in het Udense Culturele veld;
  – Ondersteuning van Guusbeweegtje.nl, Sjors sportief en Sjors creatief door alle creatieve partners te informeren, adviseren en implementatie van al hun gegevens op het platform. Door regelmatig contact te onderhouden blijven we in de weer om ook hén zichtbaar te houden in Uden e.o.
  – Publicatie van de door ons geïllustreerde kaart van Udense Culturele spelers in onze communicatie.
  – Door de opzet van het Kunst & Co smoelenboek met ruim 85 contacten uit Uden e.o. kunnen we bijna iedere vraag bedienen met een passende invulling van kunstvakdocent, kunstenaar of andere partij in de creatieve sector. We blijven ons netwerk uitbreiden met Udense aanbieders
 • Deelname in lokale en regionale overlegstructuren

Buurt en zorg 

 • Samenwerking met maatschappelijke partijen zoals bijvoorbeeld de samenwerking met het Retraitehuis, het Orgelhuis en zorgcentrum St. Jan. Ook liggen er lijntjes met Brabantzorg en Bernhove om kunst en cultuur in te zetten in hun werkgebieden.
 • Het faciliteren van expositie ruimte en het helpen organiseren/ondersteunen van exposities door derden. Voorbeelden hiervan zijn de exposities van M-ART, Pronc, Kunstfabriek Oss, Fotografie Henk Rotteveel, Mijn Straat, In Focus fotografie en de expositie van onze eigen Kunstclub.
 • Organisatie en coördinatie van projecten die gericht zijn op aansluiting in wijken en de zorg. Voorbeelden van projecten die in 2021 plaats hebben gevonden of opgestart zijn; Cultuur@CruyffCourt, Loopkantstraat project, Mijn Straat de Wijken, Mijn Straat van Toen, Monument…Maria van het nieuwe normaal en de opstart van het Dreumescafé.

Basisonderwijs:

6.425 x leerling bereikt

Voortgezet onderwijs:
2.429 x leerling bereikt

Aantal vaste volgers van ons digitaal nieuws:

Facebook: 741 volgers
Instagram: 434 volgers
Pinterest: 262/maand

Cursussen/ (Buurt)Projecten/ Vrije tijd:

9268 contactmomenten

Bezoekers website:

Aantal website bezoeken: 14.243
Unieke bezoekers: 9.717

1
2
3
1

Rad van Geluk
Een leuke actie van de wijkondersteuner van Bogerd-Vijfhuis en Ons Welzijn. Een Rad van Geluk om de bewoners van Bogerd-Vijfhuis een beetje op te fleuren in coronatijd. Kunst & Co heeft voor deze activiteit prijzen beschikbaar gesteld.

2

Online lessen
Gelukkig konden veel lessen in coronatijd online doorgaan en kon men vanuit huis nog creatief bezig zijn en kon er muziek gemaakt en gedanst worden.

3

Nieuwe Kunstkarren in de maak
Medewerkers van Kunst & Co hebben weer hard gewerkt om nieuwe Kunstkarren te maken zodat op meer scholen kinderen na schooltijd kennis kunnen maken met het Kunstkar concept.

1
2
3
1

Expositie achter het raam Kunstfabriek Oss
Ode aan het Nederlandse landschap. De expositie was, i.v.m. corona, van buiten/achter het raam en online in de Virtuele expo te bekijken.

2

Ontwikkelen Koersplan voor Kiem
Hoe ziet de school van de toekomst eruit? Leerlingen van alle 13 Kiem-scholen (groep 1-8) mochten laten zien wat zij belangrijk vinden op school. Het eindresultaat is gepresenteerd in een filmpje.
 

3

Cultuur@CruyffCourt:
Een samenwerking met Compass Uden (jongerenwerk), de Cruyff Foundation, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Kunst & Co. Doel was om kinderen in de basisschoolleeftijd in een viertal workshops kosteloos kennis te laten maken met cultuur.

1
2
3
4
5
1

Virtuele Expositie
In de roze galerij van Kunst & Co vinden door het jaar heen allerlei exposities plaats, onder andere vanuit professionele en amateurkunstenaars uit de regio en het onderwijs. Sinds het voorjaar van 2021 zijn deze exposities ook digitaal te zien op expo.kunstenco-uden.nl. Zo zijn de exposities voor iedereen toegankelijk, 24 uur per dag.

2

Zomerwandeling in samenwerking met bibliotheek Maashorst
Tekenen aan de gedenktafel met als thema: “buiten je boekje”

3

Kunstendag Marimba
Kunstendag op basisschool Marimba met peuters en groep 1 en 2.

4

Expo Kunstclub
Expositie van de Kunstclub van Kunst & Co in de roze galerij.

5

Trots54: Samen Cultuur maken

Kunst & Co ondersteunt Trots54, kunst en cultuur community voor jongeren. De productiegroep die een jaarlijkse theatertour voor en door jongeren speelt, vormt de spil van de community. In 2021 werd de theatertour ondanks corona door veel Udense jongeren bezocht en sloot het Udens College havo-vwo voor het eerst aan.

1
2
3
4
5
1

Udens College havo-vwo: aftrap
Aan het begin van het schooljaar vindt jaarlijks een culturele aftrap plaats bij het Udens College havo-vwo. In de laatste week van september vond er een cultureel festival plaats. Alle vierdejaars bezochten culturele hotspots met verrassende activiteiten, 5vwo ging in ’t Handelshuys aan de slag met design en de examenklassen havo en vwo beleefden een cultureel festival bij Naat Piek. Al deze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het culturele veld van Uden en omstreken.

2

Art Based Learning
Direct aan het begin van het schooljaar hebben 8 directeuren van Udense en Landerdse basisscholen de bijeenkomst Art Based Learning (ABL) bijgewoond. Tijdens een informele bijeenkomst in museum Krona werden de deelnemers meegenomen in de wereld van de kunsten via de methode ABL. Hierbij leren deelnemers van kunst in plaats van over kunst. Onder leiding van Dian Langenhuizen werden vragen gesteld, kunst bekeken en een stukje reflectie toegepast. “Een hele geslaagde bijeenkomst”, aldus de directeuren die verrast waren over wat het kijken naar kunst je op kan leveren. Zo wordt op alle niveaus, van leerling tot directie, het onderwijs meegenomen in de wereld van de kunst.

3

C-Lokaal: De kracht van de natuur
Basisschool ‘t Mulderke ging aan de slag met het C-Lokaal aanbod: De kracht van de natuur. Een bruisende workshop om kennis te maken met beeldend, dans, muziek en theater. Leerlingen gaan onderzoekend en ontwerpend leren met de natuur als inspiratiebron.

4

Culturele Instuif i.s.m. de Bibliotheek en Theaterspoor.
Na de muziekvoorstelling “Hoehaa” van Jeroen Schippers verzorgde Kunst & Co een workshop muziekinstrumenten maken van plastic waste.

5

Mijn Straat
Driedelig project gebaseerd op het lied “Mijn Straat” van Udenaar Mario van der Linden waarbij we gestart zijn met de basisscholen; De groepen 6-7-8 van 4 basisscholen doen mee met een visuele vertaling van “hun straat”. Tekeningen, gedichten tot 3d ruimtelijke voorwerpen werden ontwikkeld door deze basisschool kinderen. De twee volgende delen (wijken en ouderen) starten in 2022 op.

1
2
3
4
5
1

Teamuitje Ziekenhuis Bernhoven
Ziekenhuis Bernhoven heeft Kunst & Co gevraagd een teamuitje te verzorgen. Het doel hiervan was een stukje teambuilding in combinatie met creatief samen bezig zijn! Er waren twee workshops, één met fotografie en het reconstrueren van oude meesters en één met een kunstestafette met verschillende disciplines. Het was een leuke middag met verassende resultaten!

2

Informatieavond culturele veld
Als platform voor cultuur en creativiteit biedt Kunst & Co volop gelegenheid voor samenwerking en ontsluiting van het rijke culturele aanbod in onze gemeente. Daarover en over enkele concrete projecten heeft Kunst & Co een informatieavond gehouden voor aanbieders van muziek, dans, drama en beeldende kunst. Tijdens deze avond is weer volop gesproken hoe we elkaar kunnen vinden en versterken.

3

Themadag gezond in Uden Landerd
In november was Kunst & Co aanwezig op de themadag: Gezond in Uden Landerd, georganiseerd door Uden Plus Landerd. Er werden workshops gegeven en activiteiten met de Kunstkar verzorgd.

4

Sinterklaashuis bij Naat Piek
Sinterklaas heeft in 2021 voor een ander logeeradres gekozen. Hij wilde wel eens wat anders. Zijn keus was gevallen op theater Naat Piek.

Het thema van het Sinterklaashuis 2021 was: Sinterklaas in de natuur en rond dit thema zijn allerlei activiteiten in het Sinterklaashuis verzorgd.

5

Creatieve Speelplaats
Elke tweede zaterdag van de maand wordt de benedenruimte ‘InC’ van Kunst & Co omgetoverd tot een Creatieve Speelplaats voor kinderen. De Creatieve Speelplaats bestaat uit ateliers en open workshops. Er mag gespetterd en geknoeid worden, gedanst, ontdekt, gespeeld en gezongen. Met alles wat we bij Kunst & Co in huis hebben worden kinderen geïnspireerd, uitgedaagd en geprikkeld om kunstenaar te zijn!

Wat we nog meer doen

BEMIDDELEN VAKDOCENTEN BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Kunst & Co bemiddelt tussen onderwijs en vakdocenten om een passende match te maken voor losse projecten en activiteiten, lessenreeksen of ateliers. Een voorbeeld van bemiddeling in het voortgezet onderwijs is een serie dansworkshops bij het Udens College havo-vwo, verzorgd door Lotte Timmermans in samenwerking met dansgezelschap Particles.  Een voorbeeld van bemiddeling in het basisonderwijs is de aanvraag van ’t Mulderke en De Cirkel die als wens een gezamenlijk handvaardigheid lokaal hadden. Na verschillende gesprekken met beide scholen en een bezoek aan Kunst & Co o.l.v. Nelleke Hoppenbrouwers is er een mooie samenwerking tot stand gekomen met een gezamenlijk handvaardigheid lokaal als resultaat.

Tevens is er bemiddeling en afstemming mogelijk voor de begeleidingstrajecten voor De Cultuur Loper scholen (DCL), scholen die gaan voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
De intermediair van Kunst & Co heeft meerdere overleggen gehad met verschillende ICC-ers.
Daarnaast worden scholen geïnspireerd en gemotiveerd door een bezoek te brengen aan Kunst en Co. Dit kan tijdens een studiedag, zoals basisschool Bedir dat in november 2021 had aangevraagd na een CultUUR gesprek op school. Om draagvlak te creëren hebben zij een deel van hun studiedag bij Kunst en Co besteed en inzicht gekregen in onze platform rol, de mogelijkheden en een opstap naar het vormen van hun eigen cultuurbeleidsplan.

BEGELEIDING PABO STUDENTEN

In 2020 presenteerden enkele PABO studenten hun onderzoeksopdrachten aan Kunst & Co en hun eigen stagescholen (de Palster, Marimba en Camelot). De vraag vanuit Kunst & Co was: op welke manier zijn de C-Lokaal/Erfgoed producten te koppelen aan de thema’s op de stageschool? Bedenk tevens andere manieren om dit aanbod ook voor meerdere niveaus in te kunnen zetten.
De derdejaars PABO studenten hebben hiervoor een traject afgelegd van een half jaar vanuit de minor Cultuureducatie (Mens en Maatschappij). Vanuit Kunst & Co werden zij begeleid door de Educator P.O. Kunst & Co werk al jaren bewust samen met PABO Veghel en Den Bosch vanuit Ondernemend onderwijs.

TROTS 54

Kunst & Co bouwt mee aan Trots54 (www.trots54.nl), kunst en cultuur community voor jongeren binnen in de regio Uden, Meierijstad, Cuijk en Oss. Kunst & Co beschouwt Trots54 als een innovatieve en effectieve aanpak om cultuur voor jongeren toegankelijker te maken. Wat Trots54 uniek maakt is dat de leefwereld van jongeren altijd het startpunt is van kunstprojecten. Een van de bekendste activiteiten van Trots54 is een jaarlijkse theaterproductie die twee weken lang tourt door de grote theaters in de regio, waaronder in Markant Uden voor het Udens College vmbo en havo-vwo. In 2021 is het gelukt om financiële steun te vinden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en het VSB Fonds. Dankzij deze middelen kunnen nu samen met jongerenwerk speciale kunstprojecten op maat geïnitieerd worden, om de kloof tussen cultuur en jongeren te verkleinen en de community te laten groeien. In 2021 is er een start gemaakt met deze ‘maatprojecten’. Zo zijn jongeren bij het MC aan de slag gegaan met hiphop en urban art. Alle jongeren samen vormen de community, die er zelf voor gaat zorgen dat de drempel voor meedoen met kunst en cultuur steeds kleiner gaat worden.

CREATIEVE SPEELPLAATS EN CREATIEVE WERKPLAATS

Elke tweede zaterdag van de maand is er de Creatieve Speelplaats en elke eerste dinsdag van de maand is er de Creatieve Werkplaats (uitzondering vakanties). Voor kinderen en volwassenen die graag hun creativiteit willen ontdekken, nieuwe dingen willen leren en zich graag laten verrassen en inspireren. Elke keer is er een ander verrassend aanbod met workshops door verschillende kunstprofessionals, met verschillende materialen, diverse disciplines en elke keer een andere uitdaging. Het laagdrempelige concept is een succes en het aantal deelnemers aan de twee werkplaats vormen blijft groeien.

XPRESS, Circle of Talent

Kinderen en jongeren inspireren en stimuleren hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Dat is waar Xpress – Circle of Talent in Uden en omgeving voor staat. Het overkoepelende ‘Circle of Talent’ is een bestaande samenwerking tussen kunstencentra in Brabant met een gezamenlijke missie. Dit jaar stond in het teken van de verdere voorbereiding: werken aan de organisatie en het formeren van het team van kunstprofessionals, informeren en enthousiasmeren van scholen om deel te nemen, het vergroten van de groep bedrijven die Xpress een warm hart toedragen en de start van fondsenwerving.

ONTDEKLAB

Het Ontdeklab is een vaste voorziening geworden binnen Kunst & Co, waarmee scholen aan de slag kunnen met creatieve vormen van technologie. Ook wordt het benut door aanbieders voor het geven van cursussen in de vrije tijd. Gedurende 2021 is het Ontdeklab verder verweven met de Creatieve Speelplaats en de Creatieve Werkplaats.

KUNSTKAR

In 2019 is Kunst & Co op een aantal BSO’s in Uden gestart met de Kunstkar. (De KunstKar – YouTube) De Kunstkar laat kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met beeldende kunst, theater, dans en muziek. De Kunstkar zit vol met materialen en inspiratie en is voor alle kinderen die na school nog willen ontdekken hoe leuk het is om met verf, krijt of allerlei andere materialen aan de slag te gaan. Of voor wie muziek wil maken, toneel wil spelen of lekker wil dansen. De Kunstkar wordt begeleid door een kunstvakdocent die de kinderen elk blok van vier weken aan de hand van een thema de wereld van de kunsten laat ontdekken. De Kunstkar stond in 2020 al op drie locaties in Uden. Muzerijk, De Vlonder en de Klimboom. Vanaf maart 2021 zijn er vijf locaties bij gekomen; Aventurijn, Vindingrijk, IKC Raam, De Cirkel en ’t Mulderke. Deelname is gratis en kinderen hoeven zich niet aan te melden!

STUDIO MONDRIAAN

De doorontwikkeling van het Ontdeklab heeft in 2021 geresulteerd in Studio Mondriaan, een compacte beeld- en geluidstudio. Studio Mondriaan maakt het voor leerlingen, docenten, culturele instellingen en -aanbieders mogelijk om op een laagdrempelige manier in een studio aan de slag te kunnen. Denk hierbij aan het maken van korte films, clips, tutorials, stem demo’s, green screen- en muziek opnames met behulp van professionele apparatuur en software, al dan niet onder begeleiding van een docent.

Bestuur Kunst & Co 2021

Stichting Kunst & Co heeft een bestuur met een brede vertegenwoordiging vanuit de Udense partners.
Het onbezoldigde bestuur bestond in 2021 uit:

 • Mattie van Merwerode (Voorzitter)
 • Erik van Egeraat (Secretaris)
 • Coronus Veraa (Penningmeester)
 • Nico den Hollander (met aandachtspunt PZ in portefeuille)
 • Joke Tillemans (namens PO katholieke scholen)
 • Anke van der Lee (namens PO openbare scholen)
 • Maurice van den Akker (namens VO afd. Havo/VWO)
 • René Marneffe (namens VO, afd. VMBO)
 • Annemieke de Groot (namens erfgoedinstellingen)
 • Gijs de Louw (namens Directie Overleg Cultuur)

Het bestuur volgt de code Cultural Governance