Jaarverslag Stichting Kunst&Co

Welkom op de digitale versie van het jaarverslag van Kunst en Co Uden. Deze pagina toont op interactieve wijze de inhoud van het jaarverslag 2018 van Kunst&Co.
Dit jaarverslag komt het beste tot zijn recht op een Laptop of tablet.

Activiteitenoverzicht 2018

Kunst & Co heeft jaarlijks een uitgebreid activiteitenoverzicht. Naast de activiteiten voor en door leerlingen, cursisten en alle Udenaren in het bijzonder, doen we nog veel meer op diverse terreinen.

Onderwijs

 • Bemiddeling voor culturele activiteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
 • Ondersteuning van Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers basisonderwijs) en Cultuurcoördinatoren (voortgezet onderwijs) op het gebied van taakinvulling, verkrijgen van draagvlak en inhoudelijk advies
 • Kennisdeling en ontmoeting voor leerkrachten
 • Workshops en cursussen voor leerkrachten en ICC-ers
 • Productontwikkeling/innovatie
 • Uitvoering van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor 6 Udense basisscholen en 5 Landerdse basisscholen
 • Begeleiding Pabo-studenten in onderzoeksvragen aangaande cultuureducatie
 • Deelname in regionale en provinciale overlegstructuren
 • Coördinatie regionaal Mobiel Ontdek Lab voortgezet onderwijs

Culturele veld

 • Contacten met de muziekverenigingen in de regio
 • Examenlocatie binnen het Brabant voor theorie- en praktijkexamen HaFaBra
 • Ondersteuning projecten
 • Ondersteuning communicatie
 • Deelname in lokale en regionale overlegstructuren

Buurt en zorg

 • Samenwerking maatschappelijke partijen
 • Uitrol buurtcultuurproject Bogerd

Basisonderwijs:

8.505 x leerling bereikt

Voortgezet onderwijs:
2.049 x leerling bereikt

Aantal vaste volgers van ons digitaal nieuws:

709 personen

Bezoekers website:

gem. 1000 per maand

1
2
3
4
5
6
1

C-Lokaal

Textiel uit het stof. Op aanvraag van het Mulderke C-lokaal activiteit gekoppeld aan IPC thema Circus. Met dans, muziek en textiel.
Aantal deelnemers: 112

2

Action painting

In het oude postkantoor heeft de Kinderkunstclub een muurschildering gemaakt.
Aantal deelnemers: 12

3

Wereldfeest

Georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek, ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen. De kinderen namen deel aan diverse workshops op het gebied van dans, muziek en beeldende kunst.
Aantal deelnemers: 100

4

Workshop voor kinderen van basisschool de Palster

Thema Gouden Eeuw: Schilderen op schilderdoekjes op een ezel. Leerlingen hebben zelf verf gemaakt met pigmenten, volle melk en eieren.
Aantal deelnemers: 86

5

Kinderkunstclub

Opening expositie kinderkunstclub.
Grote hal Kunst & Co.
Aantal deelnemers: 12

6

Expositie Udens College vmbo

In februari was de afdeling ‘design’ van het Udens College te gast in de expositieruimte. Zo’n 45 bovenbouwleerlingen exposeerden hun eigen 2D en 3D kunstwerken, waarin allerlei grafische technieken werden toegepast.

Artikel in BD: https://www.bd.nl/uden/leerlingen-udens-college-gaan-hun-eigen-werken-tentoonstellen-in-uden-we-zijn-te-spreken-over-de-kwaliteit~a42cee0f/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Samenwerking Udens College en F8 amateurfotografen

Elk jaar organiseert F8 Amateurfotografen een fototentoonstelling in de expositieruimte InC. Kunst & co legt de verbinding met het onderwijs door samen met F8 een fotografieproject te organiseren voor het Udens College.

Aantal bezoekende leerlingen: 300

2

Vrouwendag Muzenrijk

Workshop praattakken maken.
Aantal deelnemers: 25

3

Meetingpoint

Informatie Creatieve Speelplaats en ondersteuning diverse activiteiten.
Aantal deelnemers: 30

4

Het grootste orkest van Uden

Het geven van muzieklessen op Udense basisscholen, op initiatief van organisator muziekschool MusicFun.

Aantal deelnemers: 180

5

Kom in de kas
Expositie van aardbeischilderijen Kinderkunstclub tijdens het weekend van Kom in de Kas. Op verzoek van eigenaren Jan & Brigitte hebben de kinderen aardbeien-kunstwerken geschilderd en zijn dekseltjes gemaakt voor het nieuwe Frozen Yoghurt ijs.
Aantal deelnemers: 12
Aantal bezoekers: ca. 800

6

C-basis

Daar bij die molen.
Thema: Mondriaan jaar
Workshops beeld, geluid en constructie van de molen.
Aantal deelnemers: 495

7

Opening molen expositie

Kinderen van basisschool de Tandem kwamen deze expositie openen.
Tijdens deze opening waren er verschillende activiteiten en een kijkwijzer bij de kunstwerken.
Aantal deelnemers: 20

8

Peuteruurtje

Beeldende activiteit n.a.v. een prentenboek. In samenwerking met de bibliotheek.
Aantal deelnemers: 40

9

Filmfestivals vmbo en havo-vwo

Tijdens de jaarlijkse filmfestivals hebben alle brugklasleerlingen van havo-vwo en leerlingen leerjaar 2 theoretisch van vmbo als ware productieteams korte speelfilms opgenomen. Acteren, schrijven, het leren van filmtechnieken, samenwerking en presenteren staat centraal in dit grote jaarlijkse project. In samenwerking met Geertje Serveert en Men of Media.

Aantal deelnemers: 350

1
2
3
4
5
6
1

XXS kinderopvang Uden

Creatieve Speelplaats rondom het thema Mondriaan.
De expositie van het Molenproject C-Basis , die te zien was in de hal van Kunst & Co, vormde de inspiratiebron voor de opdrachten rondom dit thema. Opdrachten beeldend en keramiek.
Aantal deelnemers: 15

2

PronC

Expositie InC. Scholen kunnen werkstukken inleveren van projecten rondom het thema kunst. Er was een echt kunstenaarsatelier ingericht. Kinderen mochten zelf een stilleven samenstellen. Dit konden ze natekenen met aquarelstiften op een ansichtkaart.
Aantal deelnemers: 96

3

Enjoy ’65

Evenement in Brasserie Verhoeven voor 65 plussers. Wat is er allemaal voor aanbod in Uden waar deze doelgroep gebruik van kan maken.
Introductie van de Creatieve Werkplaats. De eerste werkplaats was gratis. Daarna het aanbod ontwikkeld. Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Aantal deelnemers: 36

4

Jazzconcert leerlingen muziek havo-vwo

Een unieke samenwerking: muziekleerlingen van havo-vwo maakten kennis met topmusici uit de jazz. Ze mochten op het podium plaatsnemen rondom de band, die alle aspecten van jazzimprovisatie lieten horen en voelen. Aan het einde van de dag sloten er nog meer leerlingen aan voor een afsluitend concert en een echte jamsessie met leerlingen van het Udens College. In samenwerking met de Pul en Jelle Douma.

Aantal deelnemers: 45

5

Eind uitvoering in Markant

De kinderkunstclub heeft decor gemaakt voor deze voorstelling.
Aantal deelnemers: 12

6

Workshop op aanvraag

De Palster: afscheidskado leerkrachten met pensioen. Schalen maken van geschept papier. Papier plakken in een mal Alle leerlingen hebben een stukje bijgedragen. Prachtige kunstwerken!!
Aantal deelnemers: 50

De Vlonder: afscheidskado leerkrachten met pensioen. Met het thema geheim van de cirkel. Samen cirkelen met verf en verschillende materialen. Uiteindelijke experimentvel gevouwen tot een kunstboek. Leerlingen hebben gezamenlijk een tasje betekent. Samen met het kunstboek aangeboden aan desbetreffende leerkrachten.
Aantal deelnemers: 59

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Atelierroute

Expositie kunstenaars Stuk InC.
Aantal bezoekers: 75

2

PronC

Expositie InC. Scholen kunnen werkstukken inleveren van projecten rondom het thema kunst. Er was een echt kunstenaarsatelier ingericht. Kinderen mochten zelf een stilleven samenstellen. Dit konden ze natekenen met aquarelstiften op een ansichtkaart.
Aantal deelnemers: 96

3

Enjoy ’65

Evenement in Brasserie Verhoeven voor 65 plussers. Wat is er allemaal voor aanbod in Uden waar deze doelgroep gebruik van kan maken.
Introductie van de Creatieve Werkplaats. De eerste werkplaats was gratis. Daarna het aanbod ontwikkeld. Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Aantal deelnemers: 36

4

Jazzconcert leerlingen muziek havo-vwo

Een unieke samenwerking: muziekleerlingen van havo-vwo maakten kennis met topmusici uit de jazz. Ze mochten op het podium plaatsnemen rondom de band, die alle aspecten van jazzimprovisatie lieten horen en voelen. Aan het einde van de dag sloten er nog meer leerlingen aan voor een afsluitend concert en een echte jamsessie met leerlingen van het Udens College. In samenwerking met de Pul en Jelle Douma.

Aantal deelnemers: 45

5

Eind uitvoering in Markant

De kinderkunstclub heeft decor gemaakt voor deze voorstelling.
Aantal deelnemers: 12

6

Workshop op aanvraag

De Palster: afscheidskado leerkrachten met pensioen. Schalen maken van geschept papier. Papier plakken in een mal Alle leerlingen hebben een stukje bijgedragen. Prachtige kunstwerken!!
Aantal deelnemers: 50

De Vlonder: afscheidskado leerkrachten met pensioen. Met het thema geheim van de cirkel. Samen cirkelen met verf en verschillende materialen. Uiteindelijke experimentvel gevouwen tot een kunstboek. Leerlingen hebben gezamenlijk een tasje betekent. Samen met het kunstboek aangeboden aan desbetreffende leerkrachten.
Aantal deelnemers: 59

7

Culturele instuif

Samenwerking Theaterspoor, bibliotheek en Kunst & Co.
Theatervoorstelling: De nieuwe kleren van de keizer. Workshops vanuit K&C: Keramiek: kleding van klei. Beeldend: Ontwerp je eigen kroon. Met kroon op de foto bij het Greenscreen. Twee volle voorstellingen.
Aantal deelnemers: 75

8

Het geheim van de cirkel.
Workshop/creatieve speelplaats met muziek, theater en beeldend.
Aantal deelnemers: 78

1
2
3
1

Opening Kunsthuis 3

Kinderkunstclub kunstenaars hebben allemaal een stukje taart gemaakt. Allemaal samen vormde dit een grote taart. Dit was onderdeel van de opening. Twee kunstenaars hebben samen met de burgemeester de kaarsjes aangestoken.
Aantal deelnemers opening:2
Aantal deelnemers taart maken: 14

2

Sinterklaashuis

Bezoek aan het sinterklaashuis voor peuters en kleuters en onderbouw PO. Dit jaar in een andere vorm i.v.m. de verbouwing. Thema verbouwing in de kamers toegepast.
Bezoekersaantal ongeveer 1500 kinderen.
Open zondag voor gezinnen druk bezocht: ongeveer 50 kinderen.

3

Kerstdecor

Kunstlampionnen voor de voorstelling in de Kruisherenkapel. Gemaakt door kinderen van de Kinderkunstclub.
Aantal deelnemers: 12

Wat we nog meer doen

Bemiddelen vakdocenten basis- en voortgezet onderwijs

Kunst & Co bemiddelt tussen onderwijs en vakdocenten om een passende match te maken voor losse projecten en activiteiten, lessenreeksen of ateliers. Eén van de scholen die hiervan gebruik heeft gemaakt is de Wijde Wereld waar een vakdocent de groepen 1 t/m 4 beeldende kunstles heeft gegeven met verschillende thema’s en verdieping van teken en schildermaterialen. Totaal bereik: 180 kinderen, 45 kinderen per week.

Begeleiding Pabo studenten

Bij Kunst & Co kunnen studenten van de Pabo opdrachten doen die zij als onderdeel van een minor moeten uitvoeren. De studenten lopen tegelijkertijd stage op een (Udense) basisschool, in 2018 waren dat ‘t Mulderke. de Brinck en de Aventurijn. De opdrachten waren: het begeleiden van conceptontwikkeling voor de Creatieve Speelplaats en het uitwerken tot een bruikbare vorm binnen de thema’s van de desbetreffende scholen.

Het open atelier

Kunst & co heeft samen met het Udens College een subsidie verworven van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel van de subsidie is om docenten van het Udens College nog sterker te verbinden met (kunst)professionals uit de culturele omgeving van de school. Dit wordt gerealiseerd door docenten die creatieve ‘talent-uren’ begeleiden te koppelen aan een expert, zodat zij samen een kwalitatief sterke module kunnen opzetten.

Dankzij de subsidie zijn er in 2018 allerlei nieuwe samenwerkingen opgebloeid tussen de school en externe professionals, die ook na afloop van de subsidie van betekenis zullen blijven voor de school.

Projectplan ‘Ontdeklab Uden’

In nauwe samenwerking met het basisonderwijs is door marktplaats Kunst & co i.s.m. Bibliotheek Uden een projectplan opgesteld voor een ‘ontdeklab’ in Uden, waar leerlingen, leerkrachten en docenten terechtkunnen voor onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren. In het ontdeklab wordt nieuwe technologie verbonden met creativiteit, kunst, media en de 21e eeuwse vaardigheden. Het ontdeklab voor basisonderwijs gaat naar verwachting gerealiseerd worden in 2019.

Buurtproject De Bogerd

In 2018 is het project verder gegaan met workshops op de Aventurijn en zijn  mozaïektegels gemaakt voor in de grote speeltuin bij wijkcentrum de Pit.

Creatieve Speelplaats en Werkplaats

In 2018 is op negen zaterdagen de Creatieve Speelplaats geweest, waarin kinderen met hun (groot)ouders kennis konden maken met beeldende kunst, muziek, theater en nieuwe media. Volwassen hebben we mogen ontvangen in de Creatieve Werkplaats die op 4 dinsdagen is gehouden. Ook deze ochtenden worden volgens hetzelfde principe georganiseerd: vrije inloop, kennismaking met verschillende kunstdisciplines, materialen en technieken.

Besprekingen Kunstles in de klas

CS BSO op aanvraag in primair onderwijs.

Bestuur Kunst & Co 2018-2019

Stichting Kunst & Co heeft een bestuur met een brede vertegenwoordiging vanuit de Udense partners.
Het onbezoldigde bestuur bestond in 2018/2019 uit:

 • Peer van Bakel
 • Erik van Ageraat
 • Coronus Veraa
 • Nico den Hollander
 • Sandra Beuving
 • Jacques Brouwer
 • Larissa van Dommelen
 • René Marneffe
 • Philippe Reuser
 • Bart Schoemaker